Yoi Ōoka Shirō, jigoku ni narudarou. Watashi no idaina oji wa ra kara hikkoshite, tōbun\’nokan, kare jishin ga apāto o mitsukeru tame ni watashitachi to issho ni sunde imasu. Dōsa shimasen. Watashi wa kare ga totemo kiraidesu, kare wa shitsureideari, subete no monodesu. Shikashi, subetede wa naku, kare wa tsuma no baishunpu o tsurete iki, kanojo wa itsumo kare o sarimasuga, kanojo wa yori ōku no okane ga hitsuyōna toki ni modorimasu. Soshite kare ga shite iru koto wa kanojo o gen ni modoshimasu. Watashinohaha ga iu `kanto wa shufu ni narimasu\’ to sono shinjitsu. Kare to kare no tsuma wa sō yonde imasuga, sore wa watashi ni totte sekainoowaridesu. Karera wa watashi no otōto no heya ni naru hazudatta heya o toru tsumori wanai, mama wa kaidan no shita no heya ni kare o idō shimashita.Do no yō ni watashi wa kono kazoku ni sumu tsumoridesu ka?

3 Comments
 1. garfunkal 2 years ago

  try doing a blog in English , might get more responses. I have no idea what language this is or how to read it

  |
  0 kudos
 2. Author
  teig 2 years ago

  It’s Japanese

  |
  0 kudos
 3. Author
  teig 2 years ago

  ?…

  |
  0 kudos

Leave a reply

© 2022 WebTribes Inc. | find your tribe

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account